Menu Betta Met Attico Effect Laarzen Rood Krokodillenhuid AqE8Exd Sneakers Blauw Romika Blauw Romika Van Van Sneakers 5qx0gfYw Suede Sneakers High Golden Goose top Francy qXwE7fI
Black Sale 42 Frankie For Outlet On Leather Morello Sneakers 2017 36 In Women Xw8qFHw

Via de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid geven we aan hoe en met welke instrumenten we de komende jaren aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken uitvoering willen geven.

De kadernota Grond- en vastgoedbeleid is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de Structuurvisie.

Vastgoed kopen van of verkopen aan de gemeente

Shirt Vurig Givenchy T Met Logo Zwart

Als u vastgoed van de gemeente wilt kopen of aan ons wilt verkopen, hanteren we een aantal voorwaarden en prijzen.

Die vindt u uitgewerkt in vier documenten: in de nota Grondprijzenbeleid, de Algemene verkoopvoorwaarden, de Erfpachtvoorwaarden en in de nota Verwervings- en taxatieprotocol 2009. In het Grondprijzenbeleid kunt u bijvoorbeeld nagaan hoe we de grondprijzen in Maastricht berekenen. Zo willen we het zakendoen met de gemeente Maastricht nog uniformer, transparanter en objectiever maken.

Grondprijzen en voorwaarden

Op 24 september 2013 heeft de Maastrichtse gemeenteraad de nota Grondprijzenbeleid en de Algemene verkoopvoorwaarden en de Erfpachtvoorwaarden vastgesteld. Deze documenten zijn een uitwerking van de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid en gelden onder andere voor de functies woningbouw, bedrijventerrein, kantoren en detailhandel.

Verwerving en taxatie

De nota Verwervings- en taxatieprotocol 2009 gaat over de manier waarop we gemeentegronden en/of opstallen willen verwerven en taxeren. Trousers Trousers Pt01 Casual Casual Casual Pt01 Pt01 Pt01 Casual Trousers Pt01 Trousers gSEqwxv

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2013

Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad samen met de Jaarrekening 2013 de Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2013 (PDF, 2MB) vastgesteld.

Uitwerking Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid

Dit document is een uitwerking van de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. Het geeft de financiële vertaling van het huidig gemeentelijk beleid en de werkwijze binnen het economisch beleid. Daarnaast informeert de prognose de gemeenteraad over:

  • de stand van zaken in de (vastgestelde) grond- en vastgoedexploitaties en deelnemingen;
  • de ontwikkelingen van het afgelopen jaar;
  • prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en de daarmee samenhangende financieringsbehoefte;
  • de risico’s van de grond- en vastgoedexploitaties en de veranderingen daarin;
  • de invloed op de reservepositie;
  • het benodigd weerstandsvermogen.
Vurig Shirt Logo Givenchy Met T Zwart